Skip to content

КУЛТУРНОТО БОГАТСТВО – НАСЛЕДСТВО ЗА ИДНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ!

Состојба на проект

Датум на отпочнување

февруари 1, 2023

Датум на реализација

август 1, 2023

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

20.25490900

Со овој проект се предвидува реконструкција односно доградба на објектите на три Домови на културата во три општини во Југоисточниот плански регион и тоа во с.Моин – општина Гевгелија, с. Лубница –
општина Конче и во Радовиш, о. Радовиш.

Во Домовите на културата во с. Моин, о.Гевгелија и с. Лубница, о. Конче предвидена е целосна реконструкција на објектите, со изведување на градежни работи, електро инсталатерски работи, водовод и канализација, како и расчистување, уредување и оплеменување на просторот околу објектите. Во Домот на културата „Ацо Караманов“ во Радовиш предвидено е доградба на натстрешница која ќе го олесни патот на актерите од актерската грамиорна до бината.

РЕЗУЛТАТИ

– Реконструирани три културни домови;
– Зголемување на бројот на организирани културни
манифестации, претстави и други вид на настани;
– Зголемување на бројот на посетители во населените места.

Галерија

Парнерски општини: Општина,Конче, Општина Радовиш, Општина Василево
Документација 

Споделeте го овој проект

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram