Акционен план за 2019 година за реализација на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион

Акционен план за 2018 година за реализација на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион

Акционен план за 2017 година за реализација на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион

Акционен план за 2016 година за реализација на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион