Известување за склучен договор за набавка на 1 возилo за заштита од шумски пожари 

Референтен број: eFIDAR – CN2 – SO2.4 – SC044 – 06

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на проектот “Рано откривање на пожарите и нивното движење за превенција и справување со катастрофи – eFIDAR”, по објавениот тендер за Набавка на возило за заштита од шумски пожари – Мал противпожарен камион за гаснење пожари во шуми и градови, успешно склучи договор со компанијата TIMAK Sh.p.k. TIRANA, Албанија.

 Известувањето за склучениот Договор е достапно на следниот линк: Contract award notice

Набавка на возило за  заштита од шумски пожари

Референтен број: eFIDAR – CN2 – SO2.4 – SC044 – 06

Коригирање на Известување за договор

Во прилог е корекцијата на Известување за договор во рамките на јавниот повик за доделување на договор за јавна набавка на Опрема за заштита од шумски пожари – Мал противпожарен камион за гаснење на шумски и градски пожари во рамки на проектот „Рано откривање на пожарите и нивно движење за превенција и справување со катастрофи – eFIDAR“ во Југоисточниот плански регион, Република Северна Македонија, со финансиска помош од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Грција – Република Северна Македонија, 2014-2020.

Корекцијата е достапна на следниот линк.

 

Набавка на возило за  заштита од шумски пожари

Референтен број: eFIDAR – CN2 – SO2.4 – SC044 – 06

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Струмица, Република Северна Македонија објавува јавен повик за доделување на договор за јавна набавка на Опрема за заштита од шумски пожари – Мал противпожарен камион за гаснење на шумски и градски пожари во рамки на проектот „Рано откривање на пожарите и нивно движење за превенција и справување со катастрофи – eFIDAR“ во Југоисточниот плански регион, Република Северна Македонија, со финансиска помош од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Грција – Република Северна Македонија, 2014-2020. Тендерската документација е достапна на Булевар “Маршал Тито“, број 1-1, 2400 Струмица, Република Северна Македонија и исто така ќе биде објавена на страната на https://southeast.mk/javni-nabavki/ostanati/ на страната на Програмата: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/  и на ТЕД (еТендерирање).

Крајниот рок за доставување на понудите е до 16.00 часот (локално време), на 30.08.2023 година.

Дополнителни информации или појаснувања/прашања ќе се објавуваат на ТЕД (еТендерирање) кои исто ќе бидат достапни и на веб страната на договорниот орган  https://southeast.mk/javni-nabavki/ostanati/  и на веб страницата на Програмата на следниот линк http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/.

Тендерската документација е достапна на следниов ЛИНК.

 

Известување за склучен договор за набавка на 2 возила за заштита од шумски пожари 

Референтен број: eFIDAR – CN2 – SO2.4 – SC044 – 04

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на проектот “Рано откривање на пожарите и нивното движење за превенција и справување со катастрофи – eFIDAR”, по објавениот тендер за Набавка на 2 возила за заштита од шумски пожари, успешно склучи договор со компанијата TIMAK Sh.p.k. TIRANA, Албанија.

 

Известувањето за склучениот Договор е достапно на следниот линк: Contract award notice

 

ПОЈАСНУВАЊЕ/ ОДГОВОР НА ПОСТАВЕНИ ПРАШАЊА ПО ТЕНДЕР eFIDAR – CN2 – SO2.4 – SC044 – 04

Референца: eFIDAR – CN2 – SO2.4 – SC044 – 04

Име на проектотРано откривање на пожарите и нивното движење за превенција и справување со катастрофи – eFIDAR”

 

Одговорите на поставените прашања може да ги најдете тука:  Линк до одговорите

 

Набавка на 2 возила за заштита од шумски пожари

eFIDAR – CN2 – SO2.4 – SC044 – 04

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Струмица, Република Северна Македонија објавува јавен повик за набавка на 2 возила за заштита од шумски пожари во рамки на проектот „Рано откривање на пожарите и нивно движење за превенција и справување со катастрофи – eFIDAR“ во Југоисточниот плански регион, Република Северна Македонија со финансиска помош од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција – Република Северна Македонија 2014-2020 година. Тендерската документација е достапна на Булевар „Маршал Тито“, бр.1-1, 2400 Струмица, Република Северна Македонија и исто така на интернет станицата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион на следниов линк: https://southeast.mk/javni-nabavki/ostanati/, како и на интернет страницата на Програмата http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/ и додатно во Службениот весник на ЕУ (ТЕД еТендерирање).

Крајниот рок за доставување на понудите е до 16.00 часот (локално време) на 03.10.2022 година.

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/прашања ќе бидат објавени на ТЕД (еТендерирање) и исто така достапни на веб-страницата на договорниот орган https://southeast.mk/javni-nabavki/ostanati/ и на веб-страницата на Програмата на следниот линк http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/ .

Тендерската документација е достапна ТУКА.

 

Известување за склучен Договор за набавка на Опрема за противпожарна заштита, ЛОТ 2

Референтен број: CB006.2.12.122-05 ЛОТ 2

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ CB006.2.12.122, по објавениот тендер за Набавка на опрема за противпожарна заштита и спроведување на постапката за евалуацијата, успешно склучи договор за ЛОТ 2 со компанијата „Форес ДООЕЛ Скопје“ Северна Македонија.

Известувањето за склучениот Договор за ЛОТ 2 е достапно на следниот линк: Contract award notice

 Тендерска постапка за „Набавка на опрема за противпожарна заштита“ ЛОТ 2

Референтен број: CB006.2.12.122-05 ЛОТ 2

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Струмица, Република Северна Македонија објавува јавен повик за доделување на договор за јавна набавка на Опрема за противпожарна заштита за ЛОТ 2, во рамки на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ во Југоисточниот плански регион, Република Северна Македонија, со финансиска помош од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија – Република Северна Македонија, 2014-2020.

Крајниот рок за доставување на понудите е до 16.00 часот (локално време), на 23.05.2022 година.

Дополнителни информации или појаснувања/прашања ќе се објавуваат на ТЕД (еТендерирање) кои исто ќе бидат достапни и на Ф&T
порталот, на веб-страницата на договорниот орган  https://southeast.mk/javni-nabavki/ostanati/  и на веб страницата на Програмата на следниот линк: http://www.ipa-cbc-007.eu/.

Тендерската документација е достапна ТУКА.

 

Известување за склучен Договор за набавка на Опрема за противпожарна заштита, ЛОТ 1  

Референтен број: CB006.2.12.122-05

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ CB006.2.12.122, по објавениот тендер за Набавка на опрема за противпожарна заштита и спроведување на постапката за евалуацијата, успешно склучи договор за ЛОТ 1 со компанијата „Форес ДООЕЛ Скопје“ Северна Македонија.

Известувањето за склучениот Договор за ЛОТ 1 е достапно на следниот линк: Contract award notice.

Поништување на тендерска постапка за „Набавка на опрема за противпожарна заштита“

ЛОТ 2 – Противпожарна опрема

Референтен број: CB006.2.12.122-05

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Струмица, Република Северна Македонија ја поништува тендерската постапка за доделување на договор за јавна набавка за набавка на Опрема за противпожарна заштита, ЛОТ 2 во рамки на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ финансиран од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија – Република Северна Македонија, 2014-2020.

Образложение: Поништувањето се врши поради промена на економските или техничките податоци на проектот. Утврдено е дека опремата со наведените спецификации нема да биде компатибилна со веќе постоечката опрема, со што не би се задоволиле потребите на целната група. Затоа, тендерската постапка за ЛОТ 2 ќе се прекине и повторно ќе започне кога ќе прецизираат спецификациите.

Известувањето за поништување на одлуката за јавна набавка е достапно на следниот линк: Поништување на тендерска постапка.

 

 

Тендерска постапка за „Набавка на опрема за противпожарна заштита“

Референтен број: CB006.2.12.122-05

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Струмица, Република Северна Македонија објавува јавен повик за доделување на договор за јавна набавка за набавка на Опрема за противпожарна заштита во рамки на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ во Југоисточниот плански регион, Република Северна Македонија, со финансиска помош од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија – Република Северна Македонија, 2014-2020. 

Тендерската документација е достапна за преглед на Булевар “Маршал Тито“, број 1-1, 2400 Струмица, Република Северна Македонија и исто така е достапна на следниве веб страни:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ и

 https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html.

Крајниот рок за доставување на понудите е до 16.00 часот (локално време), на 20.12.2021 година.

Дополнителни информации или појаснувања/прашања ќе се објавуваат на ТЕД (еТендерирање) кои исто ќе бидат достапни и на Ф&T порталот, на веб-страницата на договорниот орган  https://southeast.mk/javni-nabavki/ostanati/  и на интернет страницата на Програмата на следниот линк: http://www.ipa-cbc-007.eu/.

Тендерската документација е достапна ТУКА.

 

 

Тендерска постапка за „Услуги за организација на настани“

Референтен број: CB006.2.12.122-03

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион започнува тендерска постапка за „Услуги за органзација на настани“ со референтен број CB006.2.12.122-03. Тендерската постапка е во рамките на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ (Cross-Border Cooperation in Forest Fire Fighting) со референтен број CB006.2.12.122, финансиран од INTERREG – ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020. Тендерската документација е достапна за преглед во канцелариите на Центарот за развој на Југисточниот плански регион, бул. Мaршал Тито 1-1, 2400 Струмица  и е достапна на следните веб-страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ и 

https://southeast.mk/javni-nabavki/ostanati/

Крајниот рок за доставување на понудите е  19.08.2021, 16:00 ч. (локално време).

Можни дополнителни информации или појаснувања / прашања ќе бидат објавени на следниве веб-страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ и 

https://southeast.mk/javni-nabavki/ostanati/

Тендерската документација е достапна ТУКА

Договорниот орган е орган надлежен за појаснување во врска со тендерската постапка.

Известување за склучен Договор за набавка на Опрема за противпожарна заштита, ЛОТ 2 

Референтен број: CB006.2.12.122-05 ЛОТ 2

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ CB006.2.12.122, по објавениот тендер за Набавка на опрема за противпожарна заштита и спроведување на постапката за евалуацијата, успешно склучи договор за ЛОТ 2 со компанијата „Форес ДООЕЛ Скопје“ Северна Македонија.

Известувањето за склучениот Договор за ЛОТ 2 е достапно на следниот линк: Contract award notice

 

Тендерска постапка за „Набавка на опрема за противпожарна заштита“ ЛОТ 2

Референтен број: CB006.2.12.122-05 ЛОТ 2

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Струмица, Република Северна Македонија објавува јавен повик за доделување на договор за јавна набавка на Опрема за противпожарна заштита за ЛОТ 2, во рамки на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ во Југоисточниот плански регион, Република Северна Македонија, со финансиска помош од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија – Република Северна Македонија, 2014-2020.

Крајниот рок за доставување на понудите е до 16.00 часот (локално време), на 23.05.2022 година.

Дополнителни информации или појаснувања/прашања ќе се објавуваат на ТЕД (еТендерирање) кои исто ќе бидат достапни и на Ф&T
порталот, на веб-страницата на договорниот орган  https://southeast.mk/javni-nabavki/ostanati/  и на веб страницата на Програмата на следниот линк: http://www.ipa-cbc-007.eu/.

Тендерската документација е достапна ТУКА.

Известување за склучен Договор за набавка на Опрема за противпожарна заштита, ЛОТ 1  

Референтен број: CB006.2.12.122-05

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ CB006.2.12.122, по објавениот тендер за Набавка на опрема за противпожарна заштита и спроведување на постапката за евалуацијата, успешно склучи договор за ЛОТ 1 со компанијата „Форес ДООЕЛ Скопје“ Северна Македонија.

Известувањето за склучениот Договор за ЛОТ 1 е достапно на следниот линк: Contract award notice.

Поништување на тендерска постапка за „Набавка на опрема за противпожарна заштита“

ЛОТ 2 – Противпожарна опрема

Референтен број: CB006.2.12.122-05

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Струмица, Република Северна Македонија ја поништува тендерската постапка за доделување на договор за јавна набавка за набавка на Опрема за противпожарна заштита, ЛОТ 2 во рамки на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ финансиран од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија – Република Северна Македонија, 2014-2020.

Образложение: Поништувањето се врши поради промена на економските или техничките податоци на проектот. Утврдено е дека опремата со наведените спецификации нема да биде компатибилна со веќе постоечката опрема, со што не би се задоволиле потребите на целната група. Затоа, тендерската постапка за ЛОТ 2 ќе се прекине и повторно ќе започне кога ќе прецизираат спецификациите.

Известувањето за поништување на одлуката за јавна набавка е достапно на следниот линк: Поништување на тендерска постапка.

 

 

Тендерска постапка за „Набавка на опрема за противпожарна заштита“

Референтен број: CB006.2.12.122-05

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Струмица, Република Северна Македонија објавува јавен повик за доделување на договор за јавна набавка за набавка на Опрема за противпожарна заштита во рамки на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ во Југоисточниот плански регион, Република Северна Македонија, со финансиска помош од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија – Република Северна Македонија, 2014-2020. 

Тендерската документација е достапна за преглед на Булевар “Маршал Тито“, број 1-1, 2400 Струмица, Република Северна Македонија и исто така е достапна на следниве веб страни:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ и

 https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html.

Крајниот рок за доставување на понудите е до 16.00 часот (локално време), на 20.12.2021 година.

Дополнителни информации или појаснувања/прашања ќе се објавуваат на ТЕД (еТендерирање) кои исто ќе бидат достапни и на Ф&T порталот, на веб-страницата на договорниот орган  https://southeast.mk/javni-nabavki/ostanati/  и на интернет страницата на Програмата на следниот линк: http://www.ipa-cbc-007.eu/.

Тендерската документација е достапна ТУКА.

 

 

Тендерска постапка за „Услуги за организација на настани“

Референтен број: CB006.2.12.122-03

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион започнува тендерска постапка за „Услуги за органзација на настани“ со референтен број CB006.2.12.122-03. Тендерската постапка е во рамките на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ (Cross-Border Cooperation in Forest Fire Fighting) со референтен број CB006.2.12.122, финансиран од INTERREG – ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020. Тендерската документација е достапна за преглед во канцелариите на Центарот за развој на Југисточниот плански регион, бул. Мaршал Тито 1-1, 2400 Струмица  и е достапна на следните веб-страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ и 

https://southeast.mk/javni-nabavki/ostanati/

Крајниот рок за доставување на понудите е  19.08.2021, 16:00 ч. (локално време).

Можни дополнителни информации или појаснувања / прашања ќе бидат објавени на следниве веб-страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ и 

https://southeast.mk/javni-nabavki/ostanati/

Тендерската документација е достапна ТУКА

Договорниот орган е орган надлежен за појаснување во врска со тендерската постапка.