Тендерска постапка за „Услуги за организација на настани“

Референтен број: CB006.2.12.122-03

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион започнува тендерска постапка за „Услуги за органзација на настани“ со референтен број CB006.2.12.122-03. Тендерската постапка е во рамките на проектот „Прекугранична соработка во справување со шумски пожари“ (Cross-Border Cooperation in Forest Fire Fighting) со референтен број CB006.2.12.122, финансиран од INTERREG – ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020. Тендерската документација е достапна за преглед во канцелариите на Центарот за развој на Југисточниот плански регион, бул. Мaршал Тито 1-1, 2400 Струмица  и е достапна на следните веб-страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ и 

https://southeast.mk/javni-nabavki/ostanati/

Крајниот рок за доставување на понудите е  19.08.2021, 16:00 ч. (локално време).

Можни дополнителни информации или појаснувања / прашања ќе бидат објавени на следниве веб-страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ и 

https://southeast.mk/javni-nabavki/ostanati/

Тендерската документација е достапна ТУКА

Договорниот орган е орган надлежен за појаснување во врска со тендерската постапка.