Skip to content

Изработка на идеен проект за зафаќање на дел од водите на река Смилјанска за дотур на вода во акумулацијата на брана „Мантово“

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

декември 18, 2009

Датум на реализација

јануари 27, 2011

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

1262662

Подолг временски период заради промена на климатските услови кои имаат директно влијание на состојбата на изворите на вода, како и развојот на стопанските дејности, инфраструктурата и навиките на населинието во овој микро-регион има доста проблеми во редовното водоснабдување со вода за пиење и наводнување и тоа во зависност од годишното време и ноќната и дневната потрошувачка.

Со овој проект се предвидува да се даде решение за квалитетно микро-регионално водоснабдување на вода за пиење, наводнување на земјоделските површини и обезбедување на техничка вода за стопанството и индустријата.

Цели на проектот:

 • Зафаќање на дел од водите на река Смилјанска и изградба на цевковод во должина од 28,95 км до акумулацијата на брана Мантово, за зголемување на количините на вода за 7-8 милиони метри кубни;
 • Наводнување на земјоделските површини во зависност од потребите на засадените култури во површина од 5.200 ха од општините Радовиш, Конче и Василево;
 • Обезбедување на квалитетното водоснабување на вода за пиење на жителите од општината Радовиш и околните општини;
 • Обезбедување на техничка вода за потребите на стопанството во општината Радовиш;
 • Можности за искористување на водниот капацитет од акумулацијата на брана Мантово за производство на електрична енергија;
 • Овозможување на предуслови за развој на туризмот на вештачкото езеро Мантово и микро-регионот;
 • Подобрен биолошки баланс помеѓу флората и фауната;
 • Подобрување на условите за живеење на населението.

Резултати од проектот:

 • Извршени геодетски мерења на трасата;
 • Извршени геолошки истражувања на трасата;
 • Изработен идеен проект;
 • Извршена ревизија на основниот проект за зафаќање на дел од водите на река Смилјанска за дотур на вода во акумулацијата на брана „Мантово“.

Галерија

Парнерски општини: Општина Конче, Општина Радовиш, Општина Василево,
Документација 

Споделeте го овој проект

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram