Skip to content

„КОН ИДНИНАТА“ – Студија за потенцијалот и искористување на обновливите извори на енергија во прекуграничниот регион

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

декември 19, 2013

Датум на реализација

јуни 18, 2015

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови, Меѓународни фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

8552774

Преку овој проект ќе се овозможи зголемување на знаењето на жителите на прекуграничниот регион за обновливите извори на енергија достапни во регионот. Исто така ќе се овозможи жителите на регионот подобро да ги разберат можностите за искористување на овие извори на енергија и ќе имаат можност да научат како да се постигне поголема енергетска ефикасност.

Проектот “Кон иднината” – Студија за потенцијалот и искористување на обновливите извори на енергија во прекуграничниот регион, ќе придонесе за зголемување на јавната свест за потенцијалот на обновливите енергетски ресурси во прекуграничниот регион и кон идното користење на еко ресурсите како и зголемување на енергетската ефикасност и користењето на обновливи извори на енергија во Југоисточниот плански регион, Република Македонија и Југозападниот регион, Република Бугарија.

Во рамките на проектот планирани се тркалезни маси и работилници со кои ќе се овозможи размената на искуство и трансфер на знаење, како и зголемување на соработката за заеднички активности во прекуграничниот регион на Република Македонија и Република Бугарија.

Цели на проектот:

  • Зголемување на свеста за обновливите извори на енергија во прекуграничниот регион;
  • Запознавање на вработените во општините од прекуграничниот регион со можностите за обновливи извори на енергија и за начините за нивно користење;
  • Претставување на концептот на енергетската ефикасност преку искористување на обновливите извори на енергија на приватните и јавни субјекти кои се наоѓаат во прекуграничниот регион;
  • Утврдување на капацитетите на обновливите извори на енергија во прекуграничниот регион и објавување на Студијата;
  • Понуда на серија од можности за искористување на обновливите извори на енергија во прекуграничниот регион.

Резултати од проектот:

  • Објавена “Студија за потенцијалот и искористување на обновливите извори на енергија во прекуграничниот регион”;
  • Дваесет и седум претставници од општините од Југоисточниот плански регион, Република Македонија и Југозападниот регион, Република Бугарија запознаени со обновливи извори на енергија кои се достапни во прекуграничниот регион;
  • Најмалку десет претставници од менаџментот на јавните претпријатија во општините од Југоисточниот плански регион на Република Македонија и Југозападниот регион на Република Бугарија запознаени со обновливите извори на енергија кои се достапни во прекуграничниот регион;
  • 20.000 жители од општините од Југоисточниот плански регион, Р. Македонија и Југозападниот регион, Р. Бугарија запознаени со обновливите извори на енергија преку кампањи за подигање на јавната свест спроведена на двете страни на границата.

Галерија

Парнерски општини: Асоцијација на Југозападните општини – Благоевград, Р. Бугарија
Документација 

Споделeте го овој проект

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram