Skip to content

Паљурци – спој на природна убавина и исконско минато

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

мај 17, 2010

Датум на реализација

октомври 31, 2010

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови, Меѓународни фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

2058000

Југоисточниот плански регион има голем туристички потенцијал, со многу туристички локации и можност за развој на туристичката економија. Како дел од туристичкиот потенцијал на регионот е и Гевгелиско-Валандовскиот микро регион. Со овој проект се предвидува да се развијат туристичките потенцијали на локалитетот Паљурци, во општина Богданци.

*Цели на проектот 

 • Креирање на дополнителни содржини и понуди за досегашните вообичаени и казино туристи во регионот и продолжување на нивниот престој (како крајна цел)
 • Уредување на просторот околу вештачкото езеро Паљурци
 • Зголемување на туристичката понуда во регионот и поттикнување на развојот во руралните области
 • Создавање на поврзани и заеднички понуди од рурални, културно-историски, плански и спортски
  туризам
 • Поддршка во спроведување на Програмата за развој

*Резултати од проектот

 • Паљурци, како едно од главните туристички атракции е промовирано
 • Областа околу вештачкото езеро е обновена, исчистена и уредена, наместена со урбана опрема
 • Создадени се подобри услови за подолг престој на туристите
  во регионот
 • Зголемен број на посетители и туристичка понуда во руралните области од Југоисточниот плански регион
 • Подобрена соработка помеѓу јавниот и приватниот сектор, општините, НВО и граѓанскиот сектор, особено во врска со одржливоста на резултатите од овој проект
 • Даден е придонес за подобрување на економската ситуација и зголемување на потенцијалите за идните домашни и странски инвеститори

Галерија

Парнерски општини: Општини Богданци, Дојран Валандово и Гевгелија
Документација 

Споделeте го овој проект

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram