Skip to content

Поддршка во самовработувањето за млади и жени

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

декември 22, 2009

Датум на реализација

јуни 30, 2010

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

430151

Невработеноста била и продолжува да биде еден од главните проблеми во развојот на Република Македонија. Вработеноста во Република Mакедонија се карактеризира со многу непoволна полова структура. Оваа структура е непроменета во еден подолг период, пред се, поради нестабилните економски социјални услови во земјата и неусогласеноста на расположивите и потребните профили на пазарот на трудот. Со овој проект се создава можност за финансирање на нови бизнис планови со што ќе се овозможи отварање на нови бизниси и нови работни места.

*Цели на проектот 

 • Избор на нови бизниси за подршка со финансиски средства за отпочнување и регистрација на деловната дејност
 • Создавање на нови работни места за невработени млади и жени
 • Поттикнување на самовработувањето кај младите и жените

*Резултати од проектот 

Формирани и регистрирани во Центарлниот регистар три (ДООЕЛ) – нови бизниси и тоа во:

 • Југоисточниот плански регион за производство и продажба на традиционално и домашно слатко, како и
  алкохолни ликери кои ќе бидат приготвени по традиционалниот рецепт на овој регион
 • Истониот плански регион за рачна изработка на
  волнени теписи
 • Југозападниот плански регион за производство на леб, бели пецива, колачи и слатки по традиционални
  рецепти
 • Евидентирани се 6 нови вработувања во Агенцијата за вработување, а во текот на годината според
  потребата на призводните процеси вкупно се ангажирани и ќе бидат ангажирани околу 12 сезонски работници.
 • Опстојување и проширување на новите бизниси со зголемување на обртот и нови вработувања.

Галерија

Парнерски општини: Центар за развој на Источниот плански регион, Центар за развој на Југозападниот плански регион
Документација 

Споделeте го овој проект

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram