Skip to content

Подобрување на енергетската ефикасност на 10 јавни згради во Југоисточниот плански регион

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

март 23, 2015

Датум на реализација

октомври 1, 2015

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

1839000

Преку подобрување и обновување на изолацијата на објектите, одржување на енергетските системи во зградите, примена на мерки и технологии за енергетска ефикасност како и менување на навиките за рационална и соодветна енергетска потрошувачка од страна на потрошувачите во објектите, ќе се намалат трошоците за енергија и ќе се овозможи заштита на животната средина.
Во рамките на овој проект ќе се изработи техничка документација за 10 објекти (училишта и градинки) во 10-те општини во Југоисточниот регион. Истата понатаму ќе послужи овие објекти кои се изградени пред 30-тина години да се реконструираат во однос на енергетската ефикасност, а со тоа да се овозможи намалување на загубите на енергија и емисиите на стакленички гасови и да се создаде удобен простор за престој и работа.
Исто така предвидено е да се одржат и 10 работилници во секоја општина со цел вработените од овие објекти да се запознаат со концептот на енергетска ефикасност и да се претстават резултатите од проектот.

Цели на проектот:

Подготовка на техничка документација (основен проект со вклучена ревизија и елаборат за енергетска ефикасност за следниве 10 јавни установи:

 • ПУ Долни Липовиќ во с. Долни Липовиќ, о. Конче
 • ОУ „Орце Николов“ с. Ињево, о. Радовиш
 • СОУ „Богданци“, о. Богданци
 • ООУ „Кочо Рацин“, Нов Дојран, о. Дојран
 • ОУ „Владо Кантарџиев“, о. Гевгелија
 • ЈОУДГ „ Калинка“, о. Валандово
 • OОУ „Кирил и Методиј“ с.Иловица, о. Босилово
 • ООУ „Мануш Турновски“ с. Ново Село, о. Ново Село
 • ПОУ „Гоце Делчев“ с. Седларци, о. Василево
 • ЈОУДГ „ Детска Радост “ клон 2,3 и 4, о. Струмица

Резултати од проектот:

 • Подготвени 10 основни проекти со вклучена ревизија;
 • Подготвени 10 елаборати за енергетска ефикасност;
 • Можност за рекунструкција на 8 основни училишта и 2 градинки;
 • Сертификација на 10 енергетско ефикасни објекти.

Галерија

Парнерски општини: 10-те општини од Југоисточниот плански регион (Босилово, Богданци, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш, Струмица).
Документација 

Споделeте го овој проект

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram