Skip to content

Подобрување на патната мрежа во областа с.Доброшинци – регионална депонија во ЈИПР – брана „Турија“ – с.Нивичино

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

февруари 13, 2014

Датум на реализација

декември 17, 2014

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

1072604

Eзерото Турија е најголемото вештачко езеро во Југоисточниот плански регион. Неговата убавина и природата се поттик за промовирање преку посети на туристите, на излети, рекреација, спорт и риболов. Езерото е опкруженo со прекрасна шума и самата клима придонесува за дополнително уживање за туристите. Со реконструкција на патот, ова место ќе биде подобро достапно и на животната средина нема да има било какви ризици, особено по растителниот и животинскиот свет.
Крајни цел од овој проект ќе имаат жителите од Струмичкиот микро-регионот, риболовците и ловџиите од Југоисточниот плански регион и од целата држава, а целни групи се иселеното население од с. Доброшинци и с. Нивичино, фармерите, водоснабдување „Струмичко поле“, ЈП „Македонски шуми“, риболовните и ловните друштва од Југоисточниот регион.

Цели на проектот:

  • Подобрување на руралната патна инфраструктура од брана Турија и пристап до с. Нивичино;
  • Создавање можности за заживување на с. Нивичино и промоција на неговиот туристички потенцијал;
  • Подобрување на економскиот развој;
  • Подобрување на условите за живот – полесен пристап до возилата на противпожарна служба, полиција, болничко возило.

Очекувани резултати:

  • Изработен основен проект за изградба на пат;
  • Изработена ревизија за основен проект за изградба на пат;
  • Изработен елаборат за оценка на влијанието врз животната средина на пат;
  • Изграден пат од с. Доброшинци – брана Турија – с.Нивичино.

Галерија

Парнерски општини: Василево
Документација 

Споделeте го овој проект

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram