Skip to content

Подобрување на туристичката понуда во Југоисточниот плански регион преку изградба на патна инфраструктура во Сончевата Езерска населба Мантово

Состојба на проект

Датум на отпочнување

април 24, 2019

Датум на реализација

мај 30, 2020

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

12232806

Езерото Мантово во општина Конче се смета за туристички локалитет со голем потенцијал на подрачјето на Југоисточниот плански регион. По капацитет тоа е втора акумулација во источниот дел на Република С. Македонија. Иако целосно се наоѓа во општината Конче, езерото е градено со цел да ги задоволи потребите и на соседните општини. Оваа област е веќе утврдена како главен туристички центар со постоечки урбанистички план кој треба да се развива, наречен „Сончева Езерска населба Мантово“. Во близина на Езерото се планираат повеќе атракции со цел поттикнување на туристичката понуда.

Поради несоодветноста на пристапноста до оваа населба, во овој момент, ограничени се инвестициите во инфраструктурата на објекти за сместување и рекреација, додека во исто време самото население нема доволно мотивација за издавање на соби или започнување на било каков друг бизнис поврзан со туризмот. Мантово, како туристичка локација во Југоисточниот плански регион не ги задоволува потребите и очекувањата на посетителите во однос на посета на локации со природна убавина околу Езерото.

Со овој предлог проект се предвидува подобрување на патната инфраструктура односно изградба на три улици кои водат до Сончевата Езерска населба Мантово, со што ќе се овозможи целосно активирање на потенцијалните релевантни за развојот на стопанството, подобрување на животните и работни услови и трајно мотивирање на населението за опстанок во матичната средина, ќе се подобри пристапноста на локалните туристи од околните општини која секоја година доаѓаат на риболов како и на другите туристи кои ги посетуваат изградените атракции во населбата.

Цели на проектот:

 • Изградба на патна инфраструктура во Сончевата Езерска населба Мантово;
 • Подобрување на животните и работни услови и трајно мотивирање на населението за опстанок во матичната средина;
 • Подобрување на пристапноста до изградените атракции во населбата;
 • Зголемување на бројот на домашни и странски туристи;
 • Зголемување на приходот од туризам;
 • Зголемување на економски развој во Југоисточниот регион.

Резултати од проектот:

 • Изградени три улици во Езерската населба Мантово во о. Конче;
 • Подобрена патна инфраструктура;
 • Подобрени услови за живот;
 • Зголемен број на туристи;
 • Зголемен приход од туризам;
 • Зголемен економски развој во Југоисточниот регион.

Галерија

Парнерски општини: Општина Конче
Документација 

Споделeте го овој проект

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram