Skip to content

Подобрување на условите за квалитетен живот и безбедност на граѓаните од населените места низ кој поминуваат патиштата А4, Р1105 и Р1102 во ЈИПР

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

мај 4, 2015

Датум на реализација

август 8, 2016

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

15270809

Во рамките на овој проект предвидени се заеднички активности на петте општини за изградба на тротоари во шесте населени места и тоа во: с. Дабиље – општина Струмица, с. Секирник – општина Босилово, с. Ново село и с. Коњарево – општина Ново Село, низ кој населени места поминува магисталниот пат А4 (М6) Струмица – Ново Село – Граничен премин со Бугарија, во населно место Валандово низ кое поминува Регионалниот пат од прва категорија Р1105 и од Негорски Бањи како туристичко место до с. Негорци поминува регионалниот пат Р1102 и се приклучува на патот А1, за создавање на услови за
намалување на сообраќајни незгоди во кој се вклучени пешаци а со самото тоа поголема безбедност на своите граѓани од овие населени места и сите лица вклучени во сообраќајот.

Реализацијата на овој проект ќе овозможи современ пристап на граѓаните до своите домови, работни места, училиштата, институциите и др. како и соовремен пристап до туристичкиот локалитет Негорски Бањи и развој на рекреативнот туризам.

Цели на проектот:

  • Соодветен пристап на граѓаните до своите домови, работни места, училишта и поврзување со туристичкиот локалитет „Негорски бањи“;
  • Намалување на сообраќајни незгоди во регионот.

Резултати од проектот:

  • Зголемена безбедност на жителите во населените места с.Дабиле – Општина Струмица, с. Секирник – Општина Босилово, с. Ново Коњарево – општина Ново Село, населено место Валандово – Општина Валандово и с. Негорци – општина Гевгелија;
  • Намален бројна сообраќајни незгоди;
  • Изградени пешачки патеки.

Галерија

Парнерски општини: Општина Струмица, Општина Босилово, Општина Ново Село, Општина Валандово, Општина Гевгелија
Документација 

Споделeте го овој проект

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram