Skip to content

Проширувањето на функциите на центрите за развој на планските региони во насока на спроведување на активности/услуги за поддршка на приватниот сектор

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

мај 26, 2016

Датум на реализација

мај 26, 2017

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови, Меѓународни фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

1633000

Приоритет на секој регион претставува економскиот развој, кој зависи од заеднички напори и придонеси од сите општествени чинители и засегнати страни како приватен сектор, општини, институции, фондации и здруженија. Кога станува збор за локалниот економски развој, создавањето на нови работни места како и обезбедувањето на поддршка за локалните бизниси и инвестиции, општините се соочуваат со многу предизвици.

Заради адресирање на овие прашања, во рамките на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион беше формиран Регионален бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за малите и средни прептијатија, а неговото формирање е засновање на одлука на Владата на Република Македонија.

Како дополнување на претходните активности, беа доделени дополнителни финансиски средства од Министерството за локална самоуправа со цел продожување на проектот како и имплементирање на дополнителни активности кои ќе бидат насочени кон бизнис секторот заради зголемување на капацитетот и потенцијалот на приватните компании.

*Цели на проектот

 • Креирање на бизнис инфраструктура од датабази и збирки на слободни локации за инвестирање, од каде компаниите ќе може да ги добиваат сите потребни информации и услуги;
 • Воспоставување партнерство и комуникација меѓу малите и средни претпријатија, претприемачи, земјоделци и други субјекти;
 • Создавање на ефикасен и ефективен амбиент на ниво на плански регион за поддршка на приватниот сектор;
 • Изработка на Регионална Програма и предлог- акционен за развој и поддршка на приватен сектор во координација со другите ентитети во регионот.

*Резултати на проектот 

 • Креирана е – база со податоци за институции и фирми кои нудат услуги за развој на приватниот
  сектор;
 • Креиран e-Водич за инвеститори за планскиот регион;
 • Подготвен извештај за нивото на економски развој вклучувајќи и развој на приватниот сектор;
 • Креирана електронска регионална датабаза за достапни “greenfield” и “brownfield” локации;
 • Воспоставена комуникација со стопанските чинители од регионот во насока на поддршка и
  консултативни услуги;
 • Изработена Регионална Програма и предлог- акционен за развој и поддршка на приватен сектор во координација со другите ентитети во регионот;
 • Одржани 4 информативни средби со МСП од Југоисточниот плански регион;
 • Креирана и публикувана Збирка на индустриски зони во планскиот регион;
 • Завршен настан за промоција на проекните резултати.

 

Галерија

Парнерски општини: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Општина Радовиш, Општина Струмица
Документација 

Споделeте го овој проект

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram