Skip to content

Развој на патната инфраструктура преку изградба на мост за поврзување на руралните места во општините Босилово, Ново Село и Струмица

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

мај 12, 2016

Датум на реализација

јуни 12, 2017

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

11719243

Југосточниот плански регион се протега на крајниот југоисточен дел на Република Македонија, на југ се граничи со Грција, на исток со Република Бугарија, а на север и запад се граничи со Источниот и Вардарскиот регион. Патната мрежа во Југоисточниот плански регион може да се оцени како средно развиена.

Рамномерно развиена патна мрежа, современи патишта и релативно безбедни услови за одвивање на сообраќајот претставуваат основа за забрзан одржлив развој како на локално, така и на регионално ниво во
секоја област на човековото живеење.

Целта на овој проект е изградба на мост на патот помеѓу с.Бориево и с. Колешино во должина од 30,7 метри и ширина од 6 метри. Овој мост ќе создаде услови за подобрена комуникација помеѓу жителите на руралните населени места од општините Босилово, Ново Село и Струмица, полесно пренесување на земјоделски производи, но и подобрена достапност до туристичките локалитети во Подбеласичкиот регион.

Цели на проектот:

  • Изградба на мост како дел од патот помеѓу с. Бориево и с. Колешино;
  • Соодветен пристап на граѓаните до своите домови, работни места, училишта, земјоделски површини и
    откупни центри;
  • Подобрен пристап до туристичките локалитети во Подбеласичкиот регион;
  • Намалување на сообраќајните незгоди во регионот.

Резултати од проектот:

  • Квалитетно и навремено управување со проектот;
  • Избран најповолен понудувач и потпишан договор за изградба;
  • Изграден мост на локален пат с. Бориево– с. Колешино;
  • Поврзување на населението од руралните места од општините Ново Село, Босилово и Струмица.

Галерија

Парнерски општини: Општина Струмица, општина Босилово, Општина Ново Село
Документација 

Споделeте го овој проект

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram