Skip to content

Санација на полски патишта во општините Богданци и Струмица

Состојба на проект

Датум на отпочнување

септември 21, 2022

Датум на реализација

декември 21, 2022

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

2.71674300

Влијанието на овој проект е од голема важност за регионалниот развој, бидејќи изградбата и реконструкцијата на полските патишта за подобрување на пристапот до обработливи површини претставува основа врз која се развиваат низа фактори кои се од регионално значење за Југоисточниот плански регион.

Со ревитализацијата на ваквите патишта ќе се олесни пристапот на земјоделците до нивните обработливи површини, ќе се олесни транспортот на земјоделските производи до откупните центри и ќе се намалат трошоците за транспорт.

Осовременувањето на овие локални патишта и патни правци ќе ја подобри комуникацијата помеѓу населените места, како и околните населени места во регионот со што ќе ја подобри патната инфраструктура во Југоисточниот регион.

Цели на проектот:

– Олеснување на пристапот до земјоделските површини;

-Тампонирање на полски патишта во четири општини во Југоисточниот регион;

– Олеснување на транспортот при превоз на земјоделските производи до откупните центри за продажба.

Резултати:

  • Уредени, тампонирани проширени патишта во општина Богданци и Струмица;
  • Олеснет транспорт на земјоделските производи до откупните центри;
  • Олеснет пристап на земјоделците до нивните површини;

Носител на проектот е Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, партнери се општина Богданци и општина Струмица, а е финансиран од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Галерија

Парнерски општини: Општина Богданци, Општина Струмица
Документација 

Споделeте го овој проект

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram