Skip to content

Уредување на просторот околу манастирските локалитети на Св. Горѓи во с. Ораовица и Св. Стефан во с. Конче

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

јуни 27, 2013

Датум на реализација

ноември 15, 2013

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

3003934

Локалитетите “Ораовичко манастирче – Манастир Св.Горѓи” во с. Ораовица и „Конечки манастир – Манастир Св.Стефан” во с. Конче изградени се во периодот 13-14 век и претставуваат уникатни природни и културни вредности, со многу историја, легенди, митови, верски обичаи и настани, кои придонеле со текот на времето да станат вековно традиционално собиралиште на луѓето од овој крај и пошироко.
Преку овој проект ќе се овозможи партерно и хортикултурно уредување на овие два локалитети, ќе се овозможи да се подобрат условите за вековното, традиционално на луѓето од овој крај и пошироко, а исто така се очекува да се зголеми и туристичката посетеност на овие два манастирски комплекса од граѓаните на Југоисточниот и Источниот плански регион, како и други домашни и странски туристи.

Цели на проектот:

  • Инфраструктурно уредување и поставување на соодветна урбана опрема на просторот околу локалитетите Ораовичко манастирче и Конечки манастир;
  • Развој на селскиот и еко туризмот;
  • Подобрување на економската состојба на локалните заедници;
  • Зголемување на бројот на туристи;
  • Дополнителен приход во општинските буџети;
  • Подобрување на туристичката понуда во ЈИПР.

Очекувани резултати:

  • Комплетно инфраструктурно, хортикултурно и патоказно уредени локалитети – Ораовичко манастирче и Конечки манастир;
  • Зголемен прилив на посетители од регионот за 30 % до крајот на 2016 година, а со тоа и зголемен развој на руралниот туризам.

Галерија

Парнерски општини: Радовиш, Конче
Документација 

Споделeте го овој проект

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram