Skip to content

Уредување на просторот околу Смоларски водопад во зоната на активно управување

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

мај 6, 2011

Датум на реализација

јуни 11, 2013

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

2456224

Смоларскиот водопад кој е прогласен за споменик на природата и целосно е регулиран начинот, режимот на користиње и одржување на истиот и е внесен во Туристичкиот водич на Велика Британија, што значи посетеноста на истиот не е само од домашни туку и од туристи од земјите од Европа. Општина Ново Село и Југоисточниот регион во рамките на своите можности извршија уредување и го направија истиот достапен за сите љубители на природата и природните убавини.
За сето тоа да биде овозможено неопходно е изградба на објекти за одмор и рекреација на туристите кои ќе овозможат целосно уживање во благодетите кои ги створила природата.
Како споменик на природата во неговото подрачије,посебно е водено грижа за зачувување на животната средина, особено во делот каде што ќе се изведуват активности за уредување на просторот, каде што за изградба на објекти во зоната на активно управување исклучиво да се употребуват природни материјали (камен и дрво) како што е предвидено и со овој проект.
Со целосна реализација на активностите предвидени со проектот ќе бидат создадени реални услови за економски развој на планскиот регион, бидејќи со изградбата на објектите за одмор и рекреација се отвараат реални можности за зголемување на бројот на туристите што значи реално се зголемени можностите за поголем економски бенифит како кај локалните заедници така и кај општините, а со тоа и поголем економски развој на планскиот регион.

Цели на проектот:

 • Развој на селскиот и еко-туризам;
 • Подобрување на економската состојба на локалните заедници;
 • Зголемување на бројот на туристи;
 • Дополнителен приход во оштинските буџети;
 • Подобрување на туристичката понуда;
 • Подобрување на туристичката инфраструктура во ЈИПР.

Очекувани резултати:

 • Изградени објекти за одмор и рекреација
 • Создадени услови за економски развој на планскиот регион
 • Зголемена посетеност на туристи во планскиот регион

Галерија

Парнерски општини: Општина Ново Село, Општина Василево
Документација 

Споделeте го овој проект

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram