Skip to content

Формирање на Регионален центар за сертификација во Југоисточниот плански регион

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

мај 6, 2011

Датум на реализација

ноември 22, 2011

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

5000000

Во Југоисточниот плански регион земјоделско-прехрабениот сектор е водечка стопанска гранка, а во вкупното земјоделство во Македонија како регион е прв и најзначаен во градинарското производство, а втор по значење во тутуно производство и лозарството.
Во отсуство на сертификациони тела за производи во земјоделско-прехрамбениот сектор, деловните фирми кои се претежно извозно ориентирани се изложени на големи трошкови во ангажирањето на надворешни-странски акредитирани сертификациони тела во издавањето на потребните сертификати.
Со формирање на Центарот за сертификација на земјоделско – прехрамбени производи и со отпочнување со работа на сертификационо тело ќе се овозможи да производителите на земјоделско прехрамбените производи побрзо се прилагодуваат кон критериумите и условите што се применуваат во агрокомплексот во земјите членки на ЕУ, а со тоа ќе се подобри економската ситуација и квалитетот нa животот на луѓето кои директно или индиректно зависат од развојот на земјоделско – прехрамбениот сектор.

Цели на проектот:

  • Подобрување на условите за добивање на мегународни сертификати на земјоделско-
    прехрамбените производи од регионот;
  • Зголемување на нивната конкурентност на мегународниот пазар.

Очекувани резултати:

  • Раст на земјоделското производство
  • Извоз на земјоделските производи
  • Извоз на индустриските производи

Галерија

Парнерски општини: Валандово
Документација 

Споделeте го овој проект

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram