Одржана инфо сесија за повикот на ФИТР „Стартапувај 3“

На 20.05.2021 година со почеток од 11.00 часот Бизнис Центарот при Центарот за развој на Југоисточниот плански регион заедно со Фонд за иновации и технолошки развој за компаниите од Југоисточниот и Источниот регион одржаа онлајн презентација наменета за презентирање на условите за финансирање под инструментот за поддршка „Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап и спин оф“.
За време на презентацијата беа разјаснети условите и начинот на аплицирање, целта на поддршката на овој повик, какви трошоци можат да се финансираат, комисијата одговорна за прегледување и оценување на проектите, времетраењето на проектот и слично.

Интересот на компаниите од Југоисточниот и Источниот плански регион за информирање за овој инструмент за поддршка беше голем. Над 70 компании беа онлајн приклучени на презентацијата, и по нејзиното завршување поставуваа прашања кои беа директно одговорени од страна на претставниците на Фондот за иновации и технолошки развој.

Компаниите можат да аплицираат на овој јавен повик електронски заклучно до 12.06.2021 година.
Целата документација заедно со правила за пријавување се достапни на следниот линк: https://fitr.mk/startapuvaj3/.

Апликација за менторска поддршка за новоосновани старт ап и спин оф компании кои ќе аплицираат преку новиот повик на ФИТР „Стартапувај 3“

Бизнис Центарот при Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на Ваучерската шема за давање стручна помош овозможува БЕСПЛАТНА МЕНТОРСКА ПОДДРШКА за сите фирми кои се заинтересирани да аплицираат преку новиот повик објавен од страна на ФИТР за инструментот за поддршка – Кoфинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап и спин-оф достапен на следниов линк: https://fitr.mk/startapuvaj3/.
Преку пополнување на апликацијата новооснованите фирмите од Југоисточниот регион се стекнуваат со право за добивање на менторска поддршка, а поради ограничен износ на средства, редоследот на корисниците на менторската поддршка ќе се определува по принципот „прв пријавен-прв услужен“.
За дополнителни информации обратете се во Бизнис центарот при Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, на Бул. Маршал Тито бр. 1-1, Струмица или побарајте не на 034/340-139.