Продолжен е рокот на Повикот за проекти за меѓуопштинска соработка

Се продолжува рокот за доставување на апликации во рамки на повикот за проекти за меѓуопштинска соработка распишан од страна на УНДП. Крајниот рок за доставување на проекти е понеделник 23 август 2021 година во 17.00 часот.

Оние апликации кои се веќе доставени нема потреба да се испраќаат по втор пат. Сепак, тие апликанти имаат можност да прават промени во проектната апликација. Во тој случај ќе биде евалуирана последната доставена верзија на проектната апликација.

Повикот за проекти за меѓуопштинска соработка е распишан во рамките на проектот „Пост-КОВИД: општините како двигатели за одржливиот развој“ кој го спроведува УНДП во соработка со Бирото за регионален развој и Министерството за локална самоуправа.

Преку повикот ќе бидат поддржани иновативни проекти за меѓуопштинска соработка и единиците на локалната самоуправа ќе може да аплицираат за проекти во вредност од 30.000 до 50.000 УСД.

Сите детали за повикот можете да ги најдете на следниот линк: .

Бизнис Центарот во поддршка на МСП од регионот за користење на средства од Фондот за иновации и технолошки развој

Бизнис Центарот кој е формиран во рамки на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион и функционира како регионална канцеларија која нуди поддршка на приватниот сектор,  во иднина ќе ја интензивира соработка со Фондот за иновации и технолошки развој  (ФИТР), со тоа што ќе ги информира потенцијалните корисници за сите јавни повици на Фондот и ќе обезбедува техничка поддршка на потенцијалните апликанти од Југоисточниот плански регион.

Ваквата меѓусебна соработка на Бизнис Центарот со ФИТР е со цел заеднички да им се помогне на малите и на средните претпријатија од Југоисточниот плански регион полесно да пристапат до буџетските средства кои што се наменети за нивна поддршка и развој. Како резулатат и продолжување на долгогодишната меѓусебна соработка во следниот период Центарот за развој на ЈИПР и ФИТР ќе организираат  информативни денови како и дополнителна поддршка на сите заинтересирани мали и средни претпријатија од регионот.

Предвидена е ваучерска програма на Бизнис Центарот за градење на капацитетите на претпријатијата и истата се спроведува преку проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, финансиски поддржан од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската Агенција за развој и соработка во Р.Северна Македонија, со цел на овој начин да се поддржи развојот и економскиот раст во регионот, да се поттикне зголемувањето на бројот  на нови работни места и да се овозможи подобар стандард за живеење во ЈИПР.

Ги повикуваме сите заинтересирани компании редовно да се информираат и да ги следат информациите кои се објавуваат на социјалните мрежи од страна на Центарот за развој на ЈИПР како и Бизнис Центарот при Центар за развој на ЈИПР: