Skip to content

Tag: АГРАС

Подобрување на патната мрежа за развој на руралната прекугранична област – АГРАС

Општините од Југоистокот работат на тоа да изградат систем со кој ќе се обезбеди подобар стандард на живеење на граѓаните преку процесот на децентрализација. Тоа ќе го постигнат преку воведување
Прочитајте повеќе