Skip to content

Tag: Амфитеатар

Паљурци – Амфитеатар

Туризмот е една од главните стратешки цели во Програмата за развој на Југоисточниот плански регион, кој располага со многу туристички локации и можности за развој за туризмот. Голем број туристи
Прочитајте повеќе