Skip to content

Tag: Добрашинци

Реконструкција и санација на локален патен правец клучка Карбино на М-6 (Струмица – Штип) до населено место Добрашинци

Локалниот патен правец клучка Карбино на М-6 до населено место Добрашинци се протега кон североисток во должина од 5000 метри. Патот е предвиден за двонасочен сообраќај по две коловозни ленти
Прочитајте повеќе