Skip to content

Tag: Дојран

Уредување на излетничко место покрај Дојранското крајбрежје во с. Николиќ, општина Дојран

Дојранското Езеро претставува едно од најважните и најубавите туристички дестинации во Југоисточниот плански регион, па затоа треба да се негува и во него континуирано да се инвестира заради целосно искористување
Прочитајте повеќе