Skip to content

Tag: Енергетска ефикасност

Подобрување на енергетската ефикасност на 10 јавни згради во Југоисточниот плански регион

Преку подобрување и обновување на изолацијата на објектите, одржување на енергетските системи во зградите, примена на мерки и технологии за енергетска ефикасност како и менување на навиките за рационална и
Прочитајте повеќе