Skip to content

Tag: инфраструктура

Подобрување на постојната патна инфраструктура во руралните средини во Југоисточниот плански регион заради подобар пристап до земјоделските површини

Југоисточниот плански регион е најголемиот и најпознат земјоделски регион во Република Северна Македонија, а земјоделскиот сектор е водечка индустриска гранка и генератор на развојот на регионот. Најголемиот број од активните
Прочитајте повеќе