Skip to content

Tag: Компостирање

Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир

Пограничниот регион, Македонија-Бугарија се соочува со значајни проблеми со отпадоците. Многу малку мислат дека отпадокот може да биде употреблив, но постои начин кој се нарекува компостирање. Лиценцата за компостирање и
Прочитајте повеќе