Skip to content

Tag: Конче

Уредување на просторот околу манастирските локалитети на Св. Горѓи во с. Ораовица и Св. Стефан во с. Конче

Локалитетите “Ораовичко манастирче – Манастир Св.Горѓи” во с. Ораовица и „Конечки манастир – Манастир Св.Стефан” во с. Конче изградени се во периодот 13-14 век и претставуваат уникатни природни и културни
Прочитајте повеќе