Skip to content

Tag: Паљурци

Паљурци – Амфитеатар

Туризмот е една од главните стратешки цели во Програмата за развој на Југоисточниот плански регион, кој располага со многу туристички локации и можности за развој за туризмот. Голем број туристи
Прочитајте повеќе

Паљурци – спој на природна убавина и исконско минато

Југоисточниот плански регион има голем туристички потенцијал, со многу туристички локации и можност за развој на туристичката економија. Како дел од туристичкиот потенцијал на регионот е и Гевгелиско-Валандовскиот микро регион.
Прочитајте повеќе