Skip to content

Tag: Сертификација

Формирање на Регионален центар за сертификација во Југоисточниот плански регион

Во Југоисточниот плански регион земјоделско-прехрабениот сектор е водечка стопанска гранка, а во вкупното земјоделство во Македонија како регион е прв и најзначаен во градинарското производство, а втор по значење во
Прочитајте повеќе