Skip to content

Tag: Суви Лаки

Планините зборуваат и нé поврзуваат

Во рамките на овој проект ќе се идентификуваат нови туристички содржини преку подготовка на Студија за развој на туристичкиот локалитет Суви Лаки и Техничка документација за изградба на авантуристички парк.
Прочитајте повеќе