Skip to content

Tag: Турија

Подобрување на патната мрежа во областа с.Доброшинци – регионална депонија во ЈИПР – брана „Турија“ – с.Нивичино

Eзерото Турија е најголемото вештачко езеро во Југоисточниот плански регион. Неговата убавина и природата се поттик за промовирање преку посети на туристите, на излети, рекреација, спорт и риболов. Езерото е
Прочитајте повеќе