Skip to content

Tag: фотоволтаици

Изградба на систем за фотоволтаични модули во 10 општински училишта

Југоистокот има повеќе од 300 сончеви денови во годината, што претставува одличен потенцијал за искористување на сонцето како природен ресурс. Во регионот постојат многу малку јавни објекти кои користат производство
Прочитајте повеќе