Skip to content

Вода за сите – Управување со сливот на река Струмица

Состојба на проект

Датум на отпочнување

ноември 1, 2014

Датум на реализација

јуни 30, 2015

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Меѓународни фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

460000

Екосистемот на сливот на река Струмица е од витална важност за луѓето кои живеат во овој регион бидејќи обезбедува вода за пиење и наводнување за 124.500 луѓе и претставува природно живеалиште за голем број растенија и животни.

Сливот на реката Струмица е особено ранлив екосистем и е под закана од влијанието на климатските промени, земјоделството кое влијае врз нивото и квалитетот на водата, прекумерната употреба на ѓубрива и пестициди како и од користењето на водата за наводнување.

Зголемената побарувачка на вода од индустријата и населението во руралните и урбаните подрачја како и предвидувањата дека во следниве неколку декади ќе има високи температури и помалку врнежи што може да доведе до огромен недостиг на вода прави проблемот да стане уште полош.

Затоа целта на овој проект е да ги идентификува клучните закани и да ги координира напорите за заштита на сливот на река Струмица и неговите жители.

Цели на проектот:

 • Координација на сите заинтересирани страни, избегнување на заканите и заштита на екосистемот на сливот на река Струмица;
 • Проценка на заканите во земјоделството и планирање на соодветен одговор;
 • Формирање на едно тело што ќе носи одлуки;
 • Приближување на државните норми кон нормите на ЕУ;
 • Идентификување на идни активности и мерки за реставрација на екосистемот на сливот на реката Струмица.

Резултати од проектот:

 • Подобро управување на сливот на реката Струмица;
 • Воведени одржливи земјоделски практики;
 • Воспоставен систем за мониторинг за собирање на податоци;
 • Креиран план за управување со сливот на реката Струмица;
 • Реставриран екосистем на сливот на реката Струмица;
 • Подобрени услови за живот на населението долж течението на реката Струмица преку одржлив раст и развој.

Галерија

Парнерски општини: Министерство за животна средина и просторно планирање, Центар за развој на Југоисточниот плански регион, Општините од Струмичкиот слив
Документација 

Споделeте го овој проект

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram