Реализираните студиски посети, инспирација за нови проекти и предизвици

Во време на брзи промени и глобални предизвици, развојот и поддршката на претприемничките екосистеми стануваат суштински за развојот на иднината на Југоисточниот регион.

Проектот „Деловен екосистем како интегриран систем“ – Be In има за цел да го истражи, подобри и засили деловниот оптимизам и иновациите во нашиот регион. Токму во насока на развивање на претприемничкиот дух и интеграцијата на иновациите како неизбежен чекор кон подобра и одржлива иднината, а во рамките на проектот беа реализирани две студиски посети во Барселона и Амстердам.

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион имаше неверојатна можност да погледне во светот на претприемништвото и иновациите и да го истражи интегрираниот пристап кон развојот на деловниот екосистем. Овие посети беа можност за да ги истражиме предизвиците и можностите кои ги носат глобалните трендови.

Во Барселона, го доживеавме иновативниот дух и претприемачките иницијативи кои го прават овој град еден од највлијателните центри за иновации во Европа. Посетата на Барселона Актива и другите иновативни институции нè обогати со знаење и ни покажа еден нов начин на поддршка на стартапите и претприемачите од страна на националните институции.

Во Амстердам, деновиве ги исполнивме со посета на АМС Стартап Институтот за напредни метрополитски решенија, Стартап Вилиџ, како и Немо научниот музеј. На Фем стартап наградите ги проследивме и најновите трендови во областа на претприемништвото.

Студиските посети во Барселона и Амстердам ни овозможија да се запознаеме со успешните претприемнички екосистеми и иновации во други региони во Европа. Ги запознавме идеите и практиките кои ги користат успешните инкубатори, стартапи и претприемачи и можноста истите да ги адаптираме во нашиот деловен екосистем.

Освен успешни практики имавме можност да ги утврдиме и недостатоците во нашиот претприемачки свет. Научивме за важноста на постојаната соработка и комуникација со други институции и организации за споделување на искуства и знаење, инвестициите и поддршката во иновациите и претприемништвото на локално ниво, развивање на програми и обуки за млади претприемници и стартапи.

Со цел да ги примениме придобивките од студиските посети, подготвени сме да оствариме партнерства со релевантните структури, да ги претвориме идеите во проекти и да ги поддржиме младите претприемачи и иноватори. Работата пред нас е предизвик, но веруваме дека со правилна стратегија и ангажман, можеме да го подобриме нашиот деловен екосистем и да станеме дел од глобалната претприемничка заедница.

Проектот е финансиран од Европска Унија и Националните Фондови на земјите учеснички преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција – Р. Македонија 2014-2020.