Во пресрет на одржувањето на пилот акциите одржан состанок на проектниот тим во рамките на проектот „ХЕЛП“

На 24 и 25 август 2021 година, непосредно пред одржувањето на пилот акциите планирани по проектот „Интегриран оперативен центар за хуманитарна помош – HELP“ се одржа и последниот состанок на проектниот тим.

Состанокот се одржа комбинирано, со физичко присуство и со онлајн вклучување за оние партнери кои што не беа во можност да присуствуваат, како и со цел да се запазат мерките и препораките донесени од Владата на Република Северна Македонија.

Целта на состанокот беше партнерите да го разгледаат нацрт сценариото за одржување на пилот акциите по проектот, како настан кој ќе ја заокружи имплементацијата на проектот. Од страна на сите партнери беа дадени коментари и конструктивни забелешки врз основа на кои понатаму сценариото ќе се доработи и финализира. Се работи за дводневен настан кој истовремено ќе се организира и во двете прекугранични земји каде што ќе се поврзат двата Командни Центри и ќе се тестира нивната функционалност во реално време на терен врз основа на претходно утврдена елементарна непогода разработена детално во самото сценарио.

Беа разгледани и останатите активности кои треба да се имплементираат до крајот на проектот, како и степенот на исполнување на поставените индикатори.

Исто така се дискутираше и за потребната документација, како и за одредени крајни рокови кои треба да се запазат со цел успешно затварање на проектот.

Проектот е ко-финансиран од Европска Унија и Националните Фондови на земјите учеснички преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција – Република Северна Македонија 2014-2020.

Повеќе за проектот може да прочитате на следниот линк: https://southeast.mk/portfolio/.