Skip to content

Category: Тековни проекти

ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕН РЕГИОН

Со овој проект се предвидува изградба на фотоволтаични системи, односно поставување на фотоволтаична фото напонска централа на крововите на јавни објекти/згради на општина Радовиш и тоа: на три позиции на
Прочитајте повеќе

ТУРИЗМОТ – ИДНИНАТА НА РЕГИОНОТ!

Во рамките на овој проект планирани се следниве активности: – Изградба на спортско рекреативна трим патека во должина од 1050 м и поставување на урбана опрема како што се 15
Прочитајте повеќе

Деловен екосистем како интегриран систем – Би Ин

Идејата за овој проект потекнува од влијанието што го имаат акцелераторските програми и активности врз работната сила и деловните субјекти. Од една страна деловните субјекти кои вработуваат експерти и инвестираат
Прочитајте повеќе

Рано откривање на пожарите и нивно движење за превенција и справување со катастрофи eFIDAR

Општата цел на проектот е ефикасно откривање и управување со шумски пожари во прекуграничната област преку соодветни ИКТ алатки со цел зголемување на подготвеноста како и рзмена на практики меѓу
Прочитајте повеќе