Skip to content

Category: Тековни проекти

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Во рамките на проектот „Поддршка на социјалното претприемништво“ Центарот за развој на Југоисточниот плански регион е избран за Регионална канцеларија за социјално претприемништво. Социјалното претприемништво во Северна Македонија е во
Прочитајте повеќе

Прекугранична соработка во справување со шумски пожари

Од блиско минато сведоци сме на серија деструктивни промени кои го зафатија нашето подрачје, но и светот воопшто. Природните катастрофи придонесоа до загуби на човечки животи, економски загуби и најмногу
Прочитајте повеќе

Академија за реинтеграција на маргинализирани лица

Во текот на изминатите триесетина години на транзиција, влегувајќи од криза во криза и покрај огромните напори кои ги вложуваат државните институции и невладиниот сектор, вклученоста на лицата кои се
Прочитајте повеќе

Изградба на мост на река Турија на локален пат с. Просениково – с. Сарај

Патната инфраструктура е добро развиена во Југоисточниот регион, иако постојат услови за нејзино подобрување. Должината и квалитетот на локалната патна инфраструктура се задоволителни и не се под европските стандарди. Трендот
Прочитајте повеќе

Подобрување на локални патишта во општините Богданци, Гевгелија, Ново Село и Дојран

Потребата за сообраќајно-техничко решение коешто ќе прецизира реконструкција и ревитализација на локален патен правец од клучка P604 пат Струмица-Дојран до клучка P611 пат Валандово-Гевгелија преку населено место Црничани со вкупна
Прочитајте повеќе

Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш

Серија десуруктивни природни катастрофи во 2017 година доведоа до сериозни човечки, еколошки и економски загуби во Европа. Регионот е значително ранлив кон климатските промени и многу слабо подготвен да одговори
Прочитајте повеќе

Изградба на две прифатилишта за бездомни животни

Сведоци сме на голем број на напади и проблеми кои ги имаат граѓаните со бездомните кучиња во целиот регион. Во последниот период нападите се позачестени со што се доведува во
Прочитајте повеќе

Интегриран оперативен центар за хуманитарна помош – HELP

Специфични цели:  Да се прошират севкупните регионални и национални капацитети за обезбедување на хуманитарна помош, врз основа на заедничките предизвици кои треба да се решат;  Да се воспостават мрежи и
Прочитајте повеќе

Заеднички стратегии за заштита на биолошката разновидност и одржлив развој на билатералната мрежа на заштитени подрачја – COMBINE2PROTECT

“Природата не познава граници”. Врз основа на оваа глобално прифатена изрека, ажурираните стратегии за зачувување на природата се фокусираат на дизајнот и имплементацијата на заедничките еколошки политики, проширување на тековната
Прочитајте повеќе

Изработка на урбанистички планови

Врз основа на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој одобрени се финансиски средства за изработка на
Прочитајте повеќе