Skip to content

Tag: Бизнис Центар

Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Југоисточниот плански регион

Економскиот развој е област од огромно значење за регионот поради проблемот со стапката на невработеност која негативно влијае на целокупната човечка благосостојба во регионот. Општините се соочуваат со многу предизвици
Прочитајте повеќе