Skip to content

Tag: поплави

Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш

Серија десуруктивни природни катастрофи во 2017 година доведоа до сериозни човечки, еколошки и економски загуби во Европа. Регионот е значително ранлив кон климатските промени и многу слабо подготвен да одговори
Прочитајте повеќе