Skip to content

Tag: AGRAS

Подобрување на патната мрежа за развој на руралната прекугранична област – АГРАС

Општините од Југоистокот работат на тоа да изградат систем со кој ќе се обезбеди подобар стандард на живеење на граѓаните преку процесот на децентрализација. Тоа ќе го постигнат преку воведување
Прочитајте повеќе