Skip to content

Tag: BVT 13

Балканскa Вело Патека (БВТ 13)

Патеката на Железната завеса“ поврзува низа национални и прекугранични заштитени области по текот на поранешната Железна завеса – притоа минувајќи низ многу земји, вклучително и 14 ЕУ членки. Дел од
Прочитајте повеќе