Skip to content

Tag: co-working

Заеднички работен простор – средство за зајакнување на соработката со бизнис секторот

Главни активности: Воспоставување на Заеднички работен простор; Промотивни активности за привлекување на потенцијалните корисници; Организирање на настани во заедничкиот работен простор; Промоција на проектните активности и постигнатите резултати. Цели на
Прочитајте повеќе