Skip to content

Tag: izgradba

Изработка на техничка документација за изградба на локален пат с. Бориево – с. Колешино во должина од 6,3 км

Комуникацијата на жителите од двете села Бориево и Колешино, а особено на пензионерите и лицата со посебни потреби a отежната, поради тоа што овие две села се поврзани со пат
Прочитајте повеќе