Skip to content

Tag: krajbrezje

Ревитализација на дел од крајбрежјето на Дојранското Езеро – Стар Дојран

Езерскиот туризам се смета за важен развоен приоритет на Југоисточниот регион, затоа што нуди бројни можности за развој на бизниси и нови работни места, но затоа што ја подржува целта
Прочитајте повеќе