Skip to content

Tag: Life Long Learning Center 2 - Serres

Вмрежување на МСП од Креативната индустрија во прекуграничниот регион – ПАРК

Секторот на креативни индустрии нуди големи можности за претприемачкиот дух во прекуграничниот регион. Сепак, овој сектор е се уште недоволно разбран и е во фаза на развивање, особено во прекуграничниот
Прочитајте повеќе