Skip to content

Tag: most Borievo-Kolesino

Развој на патната инфраструктура преку изградба на мост за поврзување на руралните места во општините Босилово, Ново Село и Струмица

Југосточниот плански регион се протега на крајниот југоисточен дел на Република Македонија, на југ се граничи со Грција, на исток со Република Бугарија, а на север и запад се граничи
Прочитајте повеќе