Skip to content

Tag: patna infrastruktura

Подобрување на локални патишта во општините Богданци, Гевгелија, Ново Село и Дојран

Потребата за сообраќајно-техничко решение коешто ќе прецизира реконструкција и ревитализација на локален патен правец од клучка P604 пат Струмица-Дојран до клучка P611 пат Валандово-Гевгелија преку населено место Црничани со вкупна
Прочитајте повеќе