Skip to content

Tag: polskiot pat

Изградба на дел од локален пат од с.Банско-општина Струмица до с.Моноспитово-општина Босилово

Патниот правец од клучката кај оранжерии кај с. Банско-општина Струмица до населено с. Моноспитово-општина Босилово, се протега во должина од 2.368,82 метри и е во категоријата на полски патишта. Со
Прочитајте повеќе