Skip to content

Tag: revitalizacija

Ревитализација на пат с.Богородица с.Стојаково – крстосница со регионален пат Гевгелија- Богданци (втора фаза)

Влијанието на овој проект е од голема важност за регионалниот развој бидејќи изградбата на патната инфраструктура ќе претставува основа врз која ќе се развијат низа фактори кои се од регионално
Прочитајте повеќе

Ревитализација на дел од крајбрежјето на Дојранското Езеро – Стар Дојран

Езерскиот туризам се смета за важен развоен приоритет на Југоисточниот регион, затоа што нуди бројни можности за развој на бизниси и нови работни места, но затоа што ја подржува целта
Прочитајте повеќе