Skip to content

Tag: Sretenovo

Хортикултурно и партерно уредување на дел од езерското крајбрежје и формирање на езерска плажа во Дојран

Кога ќе се спомне Дојран се мисли на прекрасен езерски пејсаж со мали уредени плажи богати со уникатната лековита кал која е позната и вон границите на државата. Меѓутоа дел
Прочитајте повеќе