ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА 3Д ОПРЕМА

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион со цел овозможување на поддршка во развој на нови идеи и вмрежување помеѓу академијата, бизнис заедницата, НВО и невработените лица започна со организација на 6 отворени денови за презентација на опрема за 3D скенирање и принтање која е набавена во рамките на проектот „Деловен екосистем како интегриран систем – Be In“, финансиран преку Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција и Република Северна Македонија.

Отворените денови се организираат во периодот ноември – декември 2022 година во просториите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, а за време на истите претставници од бизнис секторот, образовните институции, невладини организации, фриленсери, идни претприемачи и истражувачи од Југоисточниот регион имаат можност да се запознаат со воведување на иновации во процесите на дизајнирање и производство на најразлични 3D производи преку користење на 3D принтери и скенери.

Првите два отворени денови беа организирани на 07 и 08 ноември 2022 година за време на кои професори и ученици од средните општински училишта од Југоисточниот регион се запознаа со начинот на работа на 3D принтерите, материјалите кои се користат, техничките спецификации, програмите кои се користат, но имаа и можност заедно со презентерите да дизајнираат и испринтаат макети, со цел да се запознаат како функционира 3D принтањето и времетраењето на еден ваков процес. Присутните ги разменија своите познавања и искуство за таков тип на принтање и неговото значење како во образовниот процес така и во индустријата.

Отворените денови продолжуваат да се одржуваат во нарeдниот период во просториите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион со почеток од 11.00 часот и тоа во следниот распоред:

ОТВОРЕН ДЕН #3 – 24.11.2022 г. (четврток)
ОТВОРЕН ДЕН #4 – 25.11.2022 г. (петок)
ОТВОРЕН ДЕН #5 – 30.11.2022 г. (среда)
ОТВОРЕН ДЕН #6 – 01.12.2022 г. (четврток)

Сите заинтересирани можат да го најават своето присуство на следниот контакт:
Лице за контакт: Марјан Молчанов, Тел: 076/228-823